Wouter Vandevoort

Wouter Vandevoort (Ā°1985) begon zijn muzikale studies op negenjarige leeftijd aan het SCMWD te Hasselt. Hij kreeg er o.m. piano van Mia Van Broeckhoven en samenspel van Marc Caluwaerts. Vanaf het derde middelbaar besloot hij, met het oog op verdere muzikale studies, deze basisopleiding te verruimen door les te volgen aan de muziekhumaniora te Hasselt. Hier kreeg hij piano van Stefan Meylaers.

In 2003 trok hij naar Leuven waar hij aan het Lemmensinstituut piano studeerde bij Johan Lybeert, Frans Van Beveren en Susanne De Neve. Andere zwaartepunten in de opleiding waren o.a. saxofoon, zang en kamerkoor. In 2009 behaalde hij zijn Masterdiploma in de muziek, optie piano. Zijn eindwerk ging over "Pianomuziek in Vlaanderen na 1950".

Wouter studeerde beiaard aan de "Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn" te Mechelen. Enkele concerten voerden hem al naar Bratislava, Boedapest, Wenen, Barcelona, Nederland, De Verenigde Staten en Sint-Petersburg.

Sinds 2009 is Wouter actief binnen enkele Limburgse muziekscholen, waar hij -momenteel in Hasselt en Sint-Truiden- piano, samenspel, instrumentaal ensemble en koor geeft. Ook geeft hij muziekesthetica en algemene muziekleer aan de Provinciale Kunsthumaniora in Hasselt

Van 2003 tot 2005 dirigeerdeĀ  Wouter het kinderkoor 'De Leeuwerikjes' in Zonhoven. In deze periode volgde hij ook koordirectie aan het SCMWD te Hasselt. Wouter dirigeert reeds enkele jaren het Pieter-Jan Van Paesschenkoor, en begon in september 2009 met een jonger broertje in de muzikale familie: het PJVP jongvolwassenenkoor. Deze groep zingt vooral populaire hedendaagse muziek.

 
© Pieter-Jan Van Paesschen Koor 2010