Koordirectie

Twee koren in de Pieter Jan Van Paesschengroep staan onder leiding van Wouter Vandevoort (1985): Poptimus en Camerata. Hij studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven piano bij Johan Lybeert, Frans van Beveren en Susanne De Neve. Ook bekwaamde hij er zich in saxofoon, zang en kamerkoor. Zijn masterdiploma piano verwierf Wouter Vandevoort na een thesis over ‘Pianomuziek in Vlaanderen na 1950’. Hij studeerde tevens aan de Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen en verfijnde zijn capaciteiten in koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord & Dans te Hasselt. Vandevoort gaf tot nu toe concerten in Bratislava, Boedapest, Wenen, Barcelona, St. Petersburg en diverse plaatsen in België, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.

Van 2003 tot 2005 dirigeerde Wouter Vandevoort het kinderkoor De Leeuwerikjes in Zonhoven. In 2007 werd hij in dezelfde gemeente dirigent van het Pieter Jan Van Paesschen (Gemengd) Koor. In het dagelijks leven is Wouter Vandevoort werkzaam op het Stedelijk Conservatorium Hasselt, waar hij instaat voor Piano en Groepsmusiceren.

Elke eerste zondag van de maand is hij als beiaardier te beluisteren rond de St-Quintinus kerk in het centrum van Zonhoven.

PJ Van Paesschen

In 1986 is het Pieter Jan Van Paesschenkoor opgericht ter herdenking van het overlijden in 1886 van de Zonhovense componist en pianist Pierre Jean Van Paesschen. Deze begon zijn carrière als componist en pianoleraar te Hasselt en werd vervolgens in 1839 benoemd tot organist van de kathedraal van ‘s-Hertogenbosch – Nederland. Hij zou in Den Bosch zo’n 50 jaar in functie blijven. Hij werd er tevens directeur van de Koninklijke Muziekschool, waar hij zangles gaf. Daarnaast gaf hij privé-lessen piano, orgel en zang. Jean Van Paesschen was oprichter en dirigent van het kathedraalkoor en verschillende succesvolle mannenkoren, waarmee hij geregeld eigen composities opvoerde. Zijn oeuvre telt een tweehonderdtal composities. Een muziekcriticus omschrijft Van Paesschen als ‘een late Haydn met een Beethoveniaanse instrumentatie’.

Sinds 1986

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. 

Pieter-Jan Van Paesschen logo

De eerste dirigent – van 1986 tot 2007 – van het PJ Van Paesschen Gemengd Koor was Jan Gabriëls. Hij stelde zich tot doel zowat alle genres en stijlperiodes te verkennen, en ook de hoogromantische partituren van de Zonhovenaar Pierre Jean Van Paesschen tot leven te roepen. Met Wouter Vandevoort als dirigent werd het programma van het Gemengd Koor – nu Sonuwe koor – uitgebreid met moderner werk. In 2009 werd het Jongvolwassenenkoor – nu Poptimus – opgericht dat zich op popsongs en musicalpartituren toelegt. De jongste telg in de PJVP familie is het Kamerkoor (2019) – nu Camerata.

Sonuwe heeft momenteel Ronald Mathews als dirigent.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze optredens!

Nieuwsbrief inschrijven

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.